SERVIS PRIEMYSELN√ČHO CHLADENIA

Kompletn√° ponuka sluŇĺieb priemyseln√©ho aj komerńćn√©ho chladenia pre v√Ĺrobn√© aj obsluŇĺn√© prev√°dzky v r√īznych odvetviach podnikania

Servis a opravy chladenia a klimatizácií | servischladenia.eu
Oprava 500KW chladińća York | Servis a opravy chladenia

SERVIS, N√ĀHRADN√Č DIELY, REV√ćZIE A PREN√ĀJOM PRIEMYSELN√ČHO CHLADENIA

VńŹaka naŇ°im dlhorońćn√Ĺm sk√ļsenostiam a¬†odbornej znalosti naŇ°ich zamestnancov vieme zabezpeńćiŇ• komplexn√© profesion√°lne sluŇĺby v¬†obore komerńćn√©ho a priemyseln√©ho chladenia pre mal√© aj veńĺk√© firmy, reŇ°taur√°cie, v√Ĺrobn√© haly, d√°tov√© centr√° ńći in√© administrat√≠vne budovy. Spońĺahlivo sa postar√°me o¬†bezchybn√© fungovanie jednotliv√Ĺch chladiacich a¬†klimatizańćn√Ĺch zariaden√≠, ale aj o¬†cel√© priemyseln√© syst√©my a¬†vzduchotechniku.

Sme ofici√°lny partner spolońćnosti Johnson Controls¬†pre rieŇ°enia znańćiek¬†York¬†a¬†Hitachi, profesion√°lne sluŇĺby poskytujeme aj pre zariadenia znańćiek¬†LENNOX, TRANE¬†a¬†in√© znańćky chladenia.

Servis chladenia

SluŇĺby servisu chladenia

Poskytujeme profesion√°lne sluŇĺby v¬†oblasti priemyseln√Ĺch chladiacich zariaden√≠ :

Komplexn√© sluŇĺby komerńćn√©ho a priemyseln√©ho chladenia | servischladenia.eu

Komplexn√© sluŇĺby priemyseln√©ho a komerńćn√©ho chladenia

Mont√°Ňĺ, √ļdrŇĺba, oprava, rev√≠zie a¬†profesion√°lny servis ¬†chladenia a¬†vzduchotechniky.

Servis a opravy priemyselného chladenia a klimatizácií | servischladenia.eu

Servis priemyselného chladenia

Z√°ruńćn√Ĺ, poz√°ruńćn√Ĺ, jarn√Ĺ a¬†jesenn√Ĺ servis priemyseln√©ho a¬†komerńćn√©ho chladenia.

Servis priemyselného chladenia a klimatizácie | Servis a opravy chladenia

Revízie priemyselného chladenia a vzduchotechniky

Rev√≠zie a¬†odborn√© prehliadky klimatizańćn√Ĺch a chladiarensk√Ĺch zariaden√≠.

N√°hraden√© diely priemyseln√Ĺch zariaden√≠ a chladenia | servischladenia.eu

Dodanie n√°hradn√Ĺch dielov

R√Ĺchle dodanie a inŇ°tal√°cia origin√°lnych n√°hradn√Ĺch dielov klimatiz√°ci√≠ York. MnoŇĺstvo n√°hradn√Ĺch dielov skladom, k okamŇĺit√©mu dodaniu.

Servisn√° prehliadka priemyseln√Ĺch chladińćov kvapaliny - Nitra | Servis a opravy chladenia

Prenájom chladiacich zariadení

Potrebujete dońćasn√© chladiace zariadenie? Prinesieme a zapoj√≠me dońćasn√© chladiace zariadenie s v√Ĺkonom 50-500KW

Termovízia strojov a klimatizácií | servischladenia.eu

Termovízia stavieb a strojov

pri odhańĺovan√≠ √ļnikov tepla, ale aj pri identifik√°cii z√°vad elektrick√Ĺch zariaden√≠ vyuŇĺ√≠vame termov√≠ziu r√Ĺchlej a presnej identifik√°cii probl√©mov.

Pon√ļkame servis na takmer vŇ°etk√Ĺch znańćk√°ch chladenia

Pravidelne servisujeme chladiarensk√© syst√©my znańćiek:

Servis a oprava zariadení TRANE | servischladenia.eu
Servis a opravy zariadení Airwell | servischladenia.eu
Servis a oprava zariadení Lennox | servischladenia.eu

SERVIS PRIEMYSELN√ČHO A KOMERńĆN√ČHO CHLADENIA

Profesion√°lny servis aj pre vaŇ°u prev√°dzku

Servis a opravy chladenia | ReŇ°taur√°cie

ReŇ°taur√°cie

Servis, rev√≠zie, z√°konn√© prehliadky a opravy chladiarensk√Ĺch zariaden√≠, klimatizańćn√Ĺch jednotiek, vzduchotechniky, chladiacich a mraziacich boxov.

Servis a opravy chladenia a klimatizácií | Hotely

Hotely

Kompletn√Ĺ servis chladiacich zariaden√≠, rev√≠zie chladiacich zariaden√≠, opravy chladenia a vzduchotechniky.
Servis a opravy chladenia | Fitness centr√° a Ň°portovisk√°

Fitness centr√° a Ň°portovisk√°

Profesion√°lne sluŇĺby pre fitness centr√° a Ň°portovisk√°. Servis, √ļdrŇĺba, oprava klimatizańćn√Ĺch syst√©mov a vzduchotechniky.

Servis a opravy chladenia | Serverovne

Serverovne

Z√°konn√© prehliadky a profesion√°lny servis chladenia serverovn√≠. Opravy a √ļdrŇĺba chladenia a vzduchotechniky.

Servis a opravy priemyselného chladenia | Dátové centrá

Dátové centrá

Kompletn√Ĺ servis chladiacich zariaden√≠, rev√≠zie chladiacich zariaden√≠, opravy chladenia a vzduchotechniky.

Servis a opravy chladenia | Wellness centr√°

Wellness centr√°

Odborn√Ĺ servis chladenia a vzduchotechniky, pravideln√° √ļdrŇĺba, z√°konn√© prehliadky a opravy chladenia a vzduchotechniky.

Servis a opravy priemyseln√©ho chladenia | Chladenie v√Ĺrobn√Ĺch h√°l

V√Ĺrobn√© haly

Zabezpeńćujeme profesion√°lny servis priemyseln√©ho chladenia, klimatizańćn√Ĺch syst√©mov a vzduchotechniky pre v√Ĺrobn√© haly.

Servis a opravy priemyselného chladenia | Sklady

Sklady

Servis priemyseln√©ho chladenia, opravy, rev√≠zie, dodanie n√°hradn√Ĺch dielov. Kompletn√© sluŇĺby priemyseln√Ĺch chladiacich zariaden√≠ a vzduchotechniky.

Servis a opravy chladenia | Rezidenńćn√© budovy

Rezidenńćn√© budovy

Servis, rev√≠zie a opravy chladenia a vzduchotechniky. Kompletn√© sluŇĺby pre komerńćn√©, obchodn√© priestory a administrat√≠vne budovy.

Kontakt

Rakovice 155, 922 08 Rakovice

Regiochlad s.r.o
IńĆO: 50712721
DIńĆ: 2120436659
IńĆ DPH: SK2120436659

Po – Pia od 8:30 do 16:30

Hńĺad√°te overen√Ĺ servis chladenia? Nap√≠Ň°te n√°m:

Nap√≠Ň°te n√°m